TÜPADEM Yönetim Kurulu

Müdür
Prof.Dr.Arzu Şener
H.Ü. İ.İ.B.F. Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü

Müdür Yardımcısı
Uzm.Arş.Gör.Esna Betül Buğday
H.Ü. İ.İ.B.F. Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü

Üyeler
Prof.Dr. Müberra BABAOĞUL
H.Ü. İ.İ.B.F. Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü

Prof.Dr.Bahtışen Kavak
H.Ü. İ.İ.B.F.İşletme Bölümü

Prof.Dr.Gülay Arıkan
H.ÜEdebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü

Hacettepe Üniversitesi Tüketici - Pazar - Araştırma - Danışma - Test ve Eğitim Merkezi (TÜPADEM)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü Yeni Bina 3. Kat Beytepe/Ankara
tupadem@hacettepe.edu.tr
Sayfa Sorumlusu Prof. Dr. Arzu Şener
Son Güncelleme Mayıs 2017
Sorumluluk Sınırı