Projeler

Tüketici Akademisi Projesi:

Projenin Adı                         : Consumer Academy

Proje Ortakları

‘Consumer Academy’ temel olarak, tüketicilerin bilinç düzeyinin artırılmasını sağlamak üzere çeşitli görsel ve işitsel unsurların kullanıcı profillerine uygun olarak sınıflandırıldığı, farklı kullanıcı profillerine mensup kişilerin siteyi kullanım amaçları çerçevesinde diğer kullanıcı gruplarıyla iletişim ve etkileşim halinde bulunduğu, söz konusu iletişim sayesinde tüketicinin korunması alanında mevcut bilgi ve birikimin paylaşılmasının yanı sıra yeni bilgi üretilmesi için de uygun ortamın oluşturulduğu ve bu bilgilerin de mümkün olan en verimli iletişim kanalları vasıtasıyla kitlelere ve özel olarak odaklanılan yurt içi ve yurt dışı paydaşlara aktarıldığı çevrimiçi bir eğitim platformu olarak tasarlanmıştır. 

http://www.tuketiciakademisi.gov.tr/

Hacettepe Üniversitesi Tüketici - Pazar - Araştırma - Danışma - Test ve Eğitim Merkezi (TÜPADEM)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü Yeni Bina 3. Kat Beytepe/Ankara
tupadem@hacettepe.edu.tr
Sayfa Sorumlusu Prof. Dr. Arzu Şener
Son Güncelleme Mayıs 2017
Sorumluluk Sınırı