Araştırmalar

Hacettepe Üniversitesi Tüketici-Pazar-Araştırma-Danışma-Test ve Eğitim Merkezi (TÜPADEM) ve Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı (TÜKÇEV) işbirliği ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın katkıları ile 2008 yılında "Tüketicinin Korunması ve Tüketici Haklarına İlişkin Bilinç Düzeyi" araştırması gerçekleştirildi. Araştırma Türkiye geneli temsiliyetine sahip 12 ilden "Kotalı Rastlantısal Örnekleme" yöntemi ile seçilen 18 yaş ve üzerinde 784 kişi üzerinde yürütüldü. Araştırma raporu kitap olarak yayınlandı.

Hacettepe Üniversitesi Tüketici - Pazar - Araştırma - Danışma - Test ve Eğitim Merkezi (TÜPADEM)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü Yeni Bina 3. Kat Beytepe/Ankara
tupadem@hacettepe.edu.tr
Sayfa Sorumlusu Prof. Dr. Arzu Şener
Son Güncelleme Mayıs 2017
Sorumluluk Sınırı